DR K viste den 3. september 2019 programmet "Adam & Eva", der handlede om tilgivelse.

Kristne Fængselsvenner medvirker i de første ca. 10 minutter af programmet.

JEG VAR I FÆNGSEL OG I BESØGTE MIG.
Mattæusevangeliet, kapitel 25, vers 36b

Kristne Fængselsvenner er et tilbud til indsatte i danske fængsler og arresthuse. Et tilbud om gensidigt venskab, baseret på kristen næstekærlighed.

Vi besøger alle indsatte der ønsker det, uanset om de er troende eller ej, og uanset årsagen til deres arrestation eller fængsling.

Som indsat kan det måske være svært at holde fast i troen på Gud. Eller det kan være svært for indsatte der ikke kender Gud, men mærker en længsel efter ham – for hvor skal de gå hen med deres længsel? Kristne Fængselsvenner vil gerne tale med indsatte om disse ting. Vi vil gerne bede med dem, og vi vil gerne tale med dem om alt muligt andet de har behov for at tale om.

Først og fremmest vil vi være den indsattes ven - og så tager vi den derfra.

Jesus byder os at elske vor næste som os selv. Indsatte er også vores næste og har også brug for at føle sig elsket!

 

Nyhedsbrev