Etik

Som ven til en indsat har du tavshedspligt. Det vil kun være muligt at videregive oplysninger som den indsatte er enig i skal eller må videregives.

Når du starter en relation til en indsat er der et håb om at du efter en tid hvor I ser hinanden an, typisk et par måneder,  vil fortsætte relationen i faste og aftalte intervaller hvis I bliver enige om at der er gensidig lyst til at fortsætte.

Hvis den indsatte bliver overflyttet til et nyt afsoningssted hvor afstanden gør det umuligt at fortsætte besøg, forventes det at du aktivt hjælper den indsatte til en ny besøgsrelation hvis den indsatte ønsker det. Dette gøres gennem Kristne fængselsvenners netværk.

Hvis der har været telefonisk kontakt sideløbende med besøg opfordres der til, hvis den indsatte ønsker det, at denne kontakt opretholdes.

Da dit venskab kan være den eneste kontakt der er til verdenen udenfor, og dermed kan have afgørende betydning er det vigtigt at du er villig til et venskab der kan strække sig over længere tid.

Det forventes at du har en neutral holdning til den kriminalitet der ligger forud for afsoningen.