Formål

• At skabe et netværk af kristne der bakker op om visionen.
• At formidle kontakt mellem netværksmedlemmer og indsatte.
• At opbygge venskaber der bygger på kristne værdier med næstekærlighed som drivkraft.
• At være med til at hjælpe indsatte ud af ensomhed.

Formålet med kristne fængselsvenner er at skabe et netværk af kristne der bakker op om visionen og som vil være ven med en indsat.

www.leksikon.org definerer et venskab således:
Venskab er et frivilligt, gensidigt og varigt forhold mellem to personer. Det adskiller sig fra bekendtskab og kammeratskab ved en større følelsesmæssig åbenhed, nærhed og forpligtethed. Venskab er kendetegnet ved loyalitet, fortrolighed, positive følelser overfor hinanden, respekt og en vis grad af overbærenhed.

Kristne Fængselsvenner ønsker, at venskabet med den indsatte i størst mulig grad afspejler denne definition på et venskab.

Kristne Fængselsvenner adskiller sig fra andre besøgstjenester ved at lægge vægt på venskab fremfor bekendtskab.