Vision

Leksikon.org definerer et venskab således:
Venskab er et frivilligt, gensidigt og varigt forhold mellem to personer. Det adskiller sig fra bekendtskab og kammeratskab ved en større følelsesmæssig åbenhed, nærhed og forpligtethed. Venskab er kendetegnet ved loyalitet, fortrolighed, positive følelser overfor hinanden, respekt og en vis grad af overbærenhed.

Kristne Fængselsvenners vision er:

  • At skabe et netværk af kristne der ønsker et forpligtende venskab med indsatte i danske fængsler og arresthuse.
  • At formidle kontakten mellem netværkets medlemmer og de indsatte.
  • At opbygge venskaber med næstekærlighed som drivkraft.
  • At venskabet med den indsatte i størst mulig grad afspejler ovenstående definition på venskab.

Kristne Fængselsvenner adskiller sig fra andre besøgstjenester, ved at bygge på det kristne bud om næstekærlighed, og ved at lægge vægt på venskab fremfor bekendtskab.

Kristne Fængselsvenner udfører ikke et "almindeligt" missionsarbejde. Vi deler gerne vores tro med den indsatte hvis han eller hun ønsker det, men først og fremmest vil vi gerne være en god ven.